Ehitusõigus
Õigusbüroo

 

Ehitusõigus - City Õigusabi - Kõik õigusalased teenused

 

Meie õigusbüroo juristide ja advokaatide kogemuste pagas ehitusõiguses ja sellega seotud valdkondades on väga rikkalik.

Anname nõu nii ehitusettevõtetele kui projekteerimis-, inseneri- ja omanikujärelevalve büroodele.

Meie nõustamisvaldkonnad ehitusõiguses hõlmavad ka erinevat tüüpi projekteerimis-, projektijuhtimis- ja ehituslepingute koostamist (ka. FIDIC lepingud), planeeringuvaidlusi, ehitus-, kasutuslubade ning erinevate registreeringute hankimisega seotud küsimuste lahendamist. Meil on ka märkimisväärsed kogemused ehitusvaidlustes.

Ehituse valdkonnas pakume igakülgset õigusabi nii töövõtjatele ja alltöövõtjatele, ehitiste omanikele, arhitektidele ja projekteerijatele kui ka kindlustusfirmadele, äri- ja elamispindade arendajatele ning avalik-õiguslikele üksustele. Büroo ehitusõiguse töörühmal on laialdased kogemused kinnisvaraarendusega seotud õigusnõustamise alal alates kaubanduskeskustest ja elamurajoonidest kuni logistikakeskuste ja büroohooneteni.

Majandussurutise tingimustes on kerkinud eriti teravalt esile õigusabi vajadus ehitusalaste vaidlustega seoses: nii ehituslepingute koostamisse ja tõlgendamisse puutuvalt, seoses ehituslepingutest tulenevate nõuete käsitlemisega kui ka ehitus- või projekteerimisvigadest tulenevate nõuete maksmapanekul. Meie ehitusõiguse töörühma kuuluvad hinnatud advokaadid, kellel on arvestatav kogemus ehitusvaldkonnaga seotud kohtuasjades. Tänu sellele, et me tunneme ehitussektorit väga hästi, meil on praktilisi kogemusi ning tugev akadeemiline taust, võivad kliendid olla kindlad, et nende huvid on hästi kaitstud.

 

KONTAKTANDMED>>>

 

ehitusõigus
ehitusalane õigus
ehitusalane õigusabi
õigusabi
õigus abi
õigusalane abi
projekteerimisalane õigusabi
ehitusõigus jurist
ehitusõigus advokaat
juristid ja advokaadid
jurist
advokaat
ehitamis õigus
ehitus õigusabi
juristiabi
адвокат
juristid
menetlus
advokaadid
advokaat
menetlus
menetlemine
hagi
hagi esitamine
juristi abi
maksekäsu kiirmenetlus

KONTAKTANDMED>>>